Добре дошли в персоналната страница на адвокат Мартин Янков


Мартин Янков

Адвокат съм от Софийска адвокатска колегия, с богата практика в областта на гражданскоправната сфера.

Предлагам висококвалифицирана юридическа помощ, професионална защита, консултации, процесуално представителство, пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, изготвяне на всякакъв вид книжа и документи, представителство пред арбитраж, както и много други дейности и услуги в областта на гражданското, облигационното, търговското, семейното и наследственото, трудовото право и др.

Работя при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. За да гарантирам най-доброто решение на поставен от клиента казус, при необходимост, сътруднича с колеги и специалисти в съответната специфична правна област, ползвам техните познания и опит.

За да научите повече, моля запознайте се с биографичните данни за мен, и с обстойния преглед на сферите, в които развивам своята дейност. За да се свържете с мен, моля, използвайте телефоните, предоставени на ваше разположение, адреса на кантората ми или попълнете формата на вашата онлайн консултация.

АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com