2015-07-01

Общото събрание на Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 2/2013г. на 26.06.2015г., в което отговори на 14 въпроса, касещи изпълнителното производство, в т.ч. и на въпрос на омбудсмана на Р.България, отнасящ се до казуса дали подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл.242 от ГПК /отм./ представлява предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл.116, б.в от ЗЗД. Общият съдийски състав отговори отричателно на този въпрос, което означава, че това действие /подаването на молба за изпълнителен лист/ не води до прекъсване на давността. Тълкувателното решение беше прието, независимо от наличието на особени съдийски мнения по шест от въпросите. Пълният текст на решението можете да намерите на сайта на ВКС http://www.vks.bg.

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com