2015-07-31

Мая Манолова е новият обществен защитник на Република България. Омбудсманът следи за спазване на обществените интереси в дейността на държавните органи и има самостоятелност, гарантирана му от конституцията. Досега действащият омбудсман Константин Пенчев пое немалко инициативи в своя мандат, в т.ч. и сезира Върховните съдилища с няколко съществени тълкувателни решения за обществото. Той и неговият екип са в основата на важното за обществото Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012г.,, прието от Върховния касационен съд, с което категорично се установи, че „вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги са периодични плащания по смисъла на чл. 111, б. "в" ЗЗД и за тях се прилага тригодишна давност”. Т.е. вземанията на доставчиците на услуги - топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, се погасяват с изтичане на тригодишна давност.

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com