2015-07-31

Парламентът прие на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, съгласно които право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

От 31 декември 2016 г. възрастта за пенсиониране ще се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца на година. Това увеличение също е различно за мъжете и жжените. За мъжете до 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава с два месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по един месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст. За жените възрастта се увеличава с по два месеца за всяка календарна година до 31.12.2029г., а от 01.01.2030 г. - с по три месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

Увеличение е предвидено и за осигурителният стаж - от 31 декември 2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Нарастват изискванията и за т.нар. "пенсия за старост". Ако лицата не могат да се пенсионират по горния ред до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.  От 31 декември 2016 г. тези изисквания се променят като възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по два месеца до достигане на 67-годишна възраст.

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com