2018-10-24

Имам много задължения и постоянно ме съдят. Какво мога да направя? Пита Н.Д.

В Българското законодателство не е предвидена възможност за обявяване на неплатежоспособност на физически лица (фалит). След като сте натрупала задължения и те не са погасяване на уговорените падежи, следва да ги заплащате.

Това, за което можете да следите, е да не бъде изпълняван повече от един запор върху трудово възнаграждение, а всеки следващ да чака ред. Законът ви гарантира минимална сума, която да не може да бъде запорирана, с цел осигуряване на екзистенц минимум. По отношение на имуществото ви, то може да бъде запорирано (движимо имущество) и възбранявано (недвижимо имущество). Ако имате само един недвижими имот, той може да бъде изнесен на публична продан единствено ако е задължение ви произтича от ипотека на ипотекарния кредитор, както и за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане, от финансови начети и в някои други, предвидени от закона случаи.

Можете да договорите с всеки кредитор възможност да разсрочите задълженията си, с цел да освободите имуществото си.

 

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com