Актуални публикации

2018-07-20 Баба ми е взела кредит. Тя почина. Сега я търси съдебен изпълнител.

За да установите дали баба ви е имала право да получи кредит, трябва да видите какъв договор е подписала с банковата институция, за какъв срок, при какви условия и каква застраховка има. Възможно е застраховката да покрива някаква сума в този случай.

От друга страна, за да се стигне до ...

Прочети
2018-07-03 Здравейте,къщата ни е наследствена на мен и сестра ми.Аз живея в нея от както съм се родила.Баща ми почина, от тогава аз плащам данъци, ремонти. Сестра ми живее в друг град. Сега иска да и платя половината къща. Има ли закон, в който един имот който го ст

Заедно със сестра ви сте наследници на имота, оставен от родителите ви, като всеки притежава по 1/2 идеална част. Като съсобственици всеки от вас е с равно право на ползване на имота. Съгласно Закона за собствеността „Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предна...

Прочети
2018-07-03 Имам ЕТ с публични задължения. Ако го обявя в несъстоятелност, изпадам и аз в несъстоятелност като физическо лице? Отговарям ли с имуществото си за задълженията на ЕТ? Пита П.Д.

В правната доктрина е прието, че регистрирането като Едноличен търговец дава възможност физическото лице да извършва търговска дейност, но не води до възникване на нов правен субект. Едноличният търговец е физическото лице, поради което за всички свои задължения- независимо дали са възникнали от ...

Прочети
2018-07-03 Ползвам имот на родителите си от много години, без да имам договор за наем. Мога ли да се възползвам от давността и да придобия собствеността? Пита Т.Б.

„Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години” /Закон за собствеността/.  Процедурата по...

Прочети
2018-03-02 Здравейте,искам да попитам,тъй като имам запор на банковата сметка от ЧСИ и от заплатата,която е 800 лв взимам само минималната работна заплата,а останалото го тегли ЧСИ-то.Има ли това право тъй като имам и деца за които се грижа и какво мога да направя?

Гражданско-процесуалният кодекс (ГПК) определя сумите, които съдебният изпълнител може да удържа от вашата заплата:

Чл.446, ал.1 от ГПК посочва: "Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, ...

Прочети
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com