Актуални публикации

2018-03-02 Здравейте,искам да попитам,тъй като имам запор на банковата сметка от ЧСИ и от заплатата,която е 800 лв взимам само минималната работна заплата,а останалото го тегли ЧСИ-то.Има ли това право тъй като имам и деца за които се грижа и какво мога да направя?

Гражданско-процесуалният кодекс (ГПК) определя сумите, които съдебният изпълнител може да удържа от вашата заплата:

Чл.446, ал.1 от ГПК посочва: "Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, ...

Прочети
2017-05-16 Мога ли да се облагодеталствам ,ако на моя собственост има комуникационна инфраструктура обслужваща интересите на телекомуникационна компания? Пита В.И.

Въпросът с облагодетелстването зависи от един фактор - дали предишният собственик е получил вече обезщетение за разполагането/преминаването на комуникационната техника.

Съгласно чл.287, ал.1 от Закона за електронните съобщения: "При изграждане на нови и/или разширение на съществува...

Прочети
2016-11-14 Съпругът ми почина през м.септември. Бракът ни е до 10 години. Нямаме деца. Родителите и бабите и дядовците му са починали. Наследници сме аз и брат му. На какъв наследствен дял имам право? Пита В.Ц.

При наследяване на починал съпруг е важно да се определи с кой кръг наследници наследява преживелия съпруг.

По силата на чл.9 от Закона за наследството, когато от брака няма деца и преживелия съпруг наследява с радители, братя и сестри са възможни две хипотези:

1. Когато съпру...

Прочети
2016-09-29 От 11 год. насам работя като секретар в училище. Дейността, която изпълнявам е просветна.Тази година се дипломирах и искам да работя като учителка. Въпросът ми към Вас е дали ще ми се зачита класа за прослужено време през годините, които съм работила като

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата урегулира случаите, при които като елемент на работната заплата се включва и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Наредбата е приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. и е в сила от 01.07.2007г.

В...

Прочети
2016-06-30 Бившата ми съпруга почина,неженена е. Детето беше при нея,има ли проблем да е при мен законно? Полага ли се помощ за него/на 13г/?

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Ако не подпишат споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на ро...

Прочети
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com