Актуални публикации

2018-10-24 Здравейте!Живеех с приятеля си дълги години в апартамент,който е на негово име.За съжаление той почина.По лична карта съм регистрирана на неговия адрес.Нямаме деца.Мога ли да претендирам за част от апартамента? Пита Д.Б.

Съвместното живеене не дава право на наследствени права. Не е предвидена възможност да претендирате дял от апартамента, след като нямате брак с лицето, а апартаментът е лично негово имущество. Наследници по закон са роднините по права линия, в случая бащата на починалия. Обстоятелството, че имате...

Прочети
2018-10-24 Имам много задължения и постоянно ме съдят. Какво мога да направя? Пита Н.Д.

В Българското законодателство не е предвидена възможност за обявяване на неплатежоспособност на физически лица (фалит). След като сте натрупала задължения и те не са погасяване на уговорените падежи, следва да ги заплащате.

Това, за което можете да следите, е да не бъде изпълняван повеч...

Прочети
2018-10-24 Установих, че трудовият ми договор не е регистриран никъде. Работих при този работодател 2 месеца. Какво да правя? Пита А.К.

Кодексът на труда е превидил възможност за обявяване съществуването на трудово правоотношение, когато такова не е обявено по надлежния ред от работодателя.

Съгласно чл. 405а.  "Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 (Отношенията при предо...

Прочети
2018-10-24 Работодателят ми не спазва трудовите правила и трудовият договор, не ни изплаща отпуск. Пита В.И.

По отношение на работната заплата и трудовите правоотношения работодателят е дължен да спазва уговореното в трудовия договор, както и Кодекса на труда и другите приложими законови разпоредби.

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности включ...

Прочети
2018-07-20 Баба ми е взела кредит. Тя почина. Сега я търси съдебен изпълнител.

За да установите дали баба ви е имала право да получи кредит, трябва да видите какъв договор е подписала с банковата институция, за какъв срок, при какви условия и каква застраховка има. Възможно е застраховката да покрива някаква сума в този случай.

От друга страна, за да се стигне до ...

Прочети
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com