Актуални публикации

2019-01-23 Ползвах платен годишен отпуск и работодателят отказа да ми плати за времето на отпуска. Има ли право? Пита Р.Г.

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, размерът на който е не по-малко от 20 работни дни, като страните могат да договорят и по-голям размер. Както и самото му наименование подсказва, този отпуск се заплаща от работодателя. Съгласно чл.177 от Кодекса на труда:

&...

Прочети
2019-01-23 Може ли работодателят да не ни плаща за първите три дни болнични, а ако ни ги плаща - да не ни дава купони за храна? Пита И.И.

По силата Кодекса за социално осигуряване - чл.40, ал.5: "Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 ...

Прочети
2018-10-24 Здравейте!Живеех с приятеля си дълги години в апартамент,който е на негово име.За съжаление той почина.По лична карта съм регистрирана на неговия адрес.Нямаме деца.Мога ли да претендирам за част от апартамента? Пита Д.Б.

Съвместното живеене не дава право на наследствени права. Не е предвидена възможност да претендирате дял от апартамента, след като нямате брак с лицето, а апартаментът е лично негово имущество. Наследници по закон са роднините по права линия, в случая бащата на починалия. Обстоятелството, че имате...

Прочети
2018-10-24 Имам много задължения и постоянно ме съдят. Какво мога да направя? Пита Н.Д.

В Българското законодателство не е предвидена възможност за обявяване на неплатежоспособност на физически лица (фалит). След като сте натрупала задължения и те не са погасяване на уговорените падежи, следва да ги заплащате.

Това, за което можете да следите, е да не бъде изпълняван повеч...

Прочети
2018-10-24 Установих, че трудовият ми договор не е регистриран никъде. Работих при този работодател 2 месеца. Какво да правя? Пита А.К.

Кодексът на труда е превидил възможност за обявяване съществуването на трудово правоотношение, когато такова не е обявено по надлежния ред от работодателя.

Съгласно чл. 405а.  "Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 (Отношенията при предо...

Прочети
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com