2018-10-24

Здравейте!Живеех с приятеля си дълги години в апартамент,който е на негово име.За съжаление той почина.По лична карта съм регистрирана на неговия адрес.Нямаме деца.Мога ли да претендирам за част от апартамента? Пита Д.Б.

Съвместното живеене не дава право на наследствени права. Не е предвидена възможност да претендирате дял от апартамента, след като нямате брак с лицето, а апартаментът е лично негово имущество. Наследници по закон са роднините по права линия, в случая бащата на починалия. Обстоятелството, че имате адресна регистрация на същия адрес не ви дава право на собственост. Можете единствено да претендирате за извършени подоберения в имота с ваши средства, в т.ч. обзавеждане и др. и да искате тяхното заплащане от наследниците на починалия. Разбира се, трябва да докажете, че вие сте направили тези разходи, подобрения и др.

 

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com